Příběhy krajanů z Banátu (2008 - 2018)

Program komplexně seznamuje s životem a tradicemi našich krajanů v rumunském Banátu, kteří zde žijí již od první poloviny 19. století a stále si zachovávají svůj jazyk, své zvyky a tradiční způsob života, a to navzdory většinové rumunské populaci, která je obklopuje. V oblasti našich krajanů v Banátu jsem natočil několik hodin filmového materiálu a zpracoval je do několika krátkých časosběrných a dokumentárních snímků obsahujících mimo jiné také řadu rozhovorů s místními lidmi, kteří vypravují o radostech a strastech svého života, krásách místní krajiny a obyčejích a zvycích u nás dávno zapomenutých.

Banát jsem navštívil poprvé v roce 2008. Mnoho krajanů mi tehdy vyprávělo o tom, že do deseti let již česká kultura v Banátu vymizí. Vypravil jsem se proto přesně po 10 letech, v roce 2018, mezi české krajany opět, abych zjistil, jak se u nich situace vyvíjí a zda se převážně pesimistické předpovědi vyplnily či nikoliv.

Díky extenzivnímu využití filmového média je tato přednáška unikátní časosběrnou a filmovou koláží tvořenou především výpověďmi samotných krajanů.


V průběhu přednášky spolu navštívíme většinu dochovaných českých vesnic v Banátu - Svatou Helenu, Gerník, Rovensko, Bígr i Eibenthál a prostřednictvím více než 20 videí si poslechneme i mnoho příběhů našich krajanů, např. o tom, jak se do Rumunska v 19. století Češi dostali, jak se vyrábí domácí sýr, proč je důležité chovat včely, jak si upéct domácí chleba, jaké to bylo dělat zubařku (samouka) ve vesnici odříznuté od zdravotní péče, jak to tu vypadá s dětmi ve škole či jak sami krajané vidí budoucnost českého osídlení v horách nad Dunajem. Kromě toho nám někteří zazpívají i starodávné písně a povypráví o místních legendách.

Přijďte se na přednášku podívat, rozhodně se máte na co těšit!

Pro navnadění přikládám ukázky ze dvou rozhovorů - Maruška Hánová nám zazpívá starobylou píseň o Svaté Heleně a pan farář Václav Mašek poskytne svůj pohled na budoucnost českého osídlení v Banátu.  
Informace o původní verzi přednášky z roku 2008, která nesla jméno Banát: naši krajané a jejich krajina, můžete nalézt v archivu mých přednášek.