sobota 10. října 2009

O mně a o Světakraji

O mně
Jmenuji se Tomáš Černohous, narodil jsem se v roce 1987 a pocházím z Jamného nad Orlicí, které leží v Orlických horách. Vystudoval jsem obor mezinárodní vztahy, ve kterém jsem získal bakalářský (2010), magisterský (2012) i doktorské tituly (PhDr. v 2013 a Ph.D. v 2017). Během studia jsem strávil několik měsíců v zahraničí, když jsem v roce 2010 absolvoval semestrální studijní pobyt na University of Copenhagen v Dánsku a v roce 2013 půlroční výzkumný pobyt na King's College v Londýně.


Od roku 2006 uskutečňuji cestopisné a vzdělávací přednášky pro veřejnost a základní a střední školy. V rámci Světakraje jsem také inicioval v roce 2010 spuštění Projektu Fénix, jehož cílem bylo vyslání amatérské sondy na práh vesmíru. Projekt byl realizován v rámci občanského sdružení No:mad, jehož jsem zakládajícím členem a současným předsedou.O Světakraji, o mých přednáškách
V rámci Světakraje se vždy snažím, aby tyto přednášky byly informativní, komplexní, ale také zábavné a poutavě zpracované. Nepovažuji za umění vzít fotografie z dovolené, naučit se k nim výklad a takto připravenou přednášku potom nabízet veřejnosti či vzdělávacím institucím. Taková přednáška není ani cestopisná, ani vzdělávací a pravděpodobně mnoho diváků nezaujme.


Zároveň se nelze domnívat, že čím delší cesta či pobyt v nějaké zemi, tím lepší přednáška. Jakkoliv exotické téma či slavné jméno cestovatele vám společně s několika fotografiemi a povrchním výkladem nedá dohromady kvalitní přednášku. Dobré téma se musí náležitě zpracovat a to tak, aby nejen bavilo, ale také informovalo. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vytvářet přednášky, které naruší v současné době převládající koncept tzv. diashow a amatérských promítání. Ve svých přednáškách se snažím diváky vtáhnout do děje nejen pomocí fotografií, ale také pomocí vlastních krátkých filmů, které ilustrují probírané téma lépe než statické obrazy.


Filmové médium je dle mého názoru ideálním nástrojem k tomu, aby se stalo součástí cestopisných přednášek. Umožňuje divákům přenést se na vzdálené místo, které je předmětem přednášky, v reálném čase a s mnohem menším omezením než tomu dokáže fotografie. Kromě toho může dobře zpracovaný film předávat divákům informaci nejen skrze ústa přednášejícího, ale také skrze ústa lidí na daném místě, kteří měli tu odvahu vystoupit před kamerou. Tímto zdůrazněním významu filmu samozřejmě nechci jakkoliv snižovat význam fotografie. I ta má v přednáškách své místo a jeden dobře zachycený záběr může říci více než tisíc slov či filmových okének. Ideálem je, aby obě vizuální složky byly v přednáškách vyvážené.


Na závěr bych vás rád pozval k prohlídce těchto stránek, kde se o mých činnostech a přednáškách, ve kterých se snažím stát na principech zmíněných výše, dozvíte informací více.

Šťastnou cestu!


Žádné komentáře: